Ekonomi

KDV ve ÖTV artışının iptali için dava açıldı

Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan adil denge ilkesinden uzak olduğu ve ihlale yol açabilecek içeriğe sahip olduğu iddia edildi. hak arama hakkı ve mülkiyet hakkı.

Düzenlemenin yargılama gider ve harçlarında artış öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacağı savunuldu.

ÖTV artışına ilişkin düzenleme ve destek kanunu unsurunun, Anayasa’nın vergilendirme yetkisini yasama organına veren 73. maddesi ile hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırı olduğu iddia edildi.

Bu nedenlerle, KDV ve ÖTV tutarlarının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da iki ayrı dava açıldığı bildirildi.

Dilekçede, ÖTV artışına dayanak teşkil eden düzenlemelerin iptali ve kanunun iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istendi.

pazaryeriajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu